Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa a Miroslav Lehoczký st. /Predajná/
Zoznam sekcií / List of sections:


  OBEC
  PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI
  HISTÓRIA
  CIRKEV
  KULTÚRA
  PODUJATIA
  ŠPORT
  HASICI
  ZO JEDNOTA DÔCHODCOVCopyright © Obecný úrad PREDAJNÁ
Autorská informácia / Copyright notice